Trong khi các bé tăng động thường luôn chân luôn tay ở khắp nơi thì trẻ bình thường hiếu động chỉ ưa hoạt động ở nhà hay chỗ quen thuộc
Khác biệt giữa trẻ tăng động và trẻ hiếu động ảnh 1

Theo Vnexpress