Từ siêu mẫu đến siêu bệnh nhân

Từ siêu mẫu đến siêu bệnh nhân

TP - Hình ảnh người mẫu Cao Ngân lan tràn trên truyền thông hẳn là mục tiêu mà nhà sản xuất chương trình tìm kiếm người mẫu nhắm đến. Nhưng không cẩn thận hình ảnh khác thường này thay vì hút khách sẽ khiến công chúng tẩy chay chương trình. Vì nếu cứ tiếp tục được tung hô, mấy chương trình kiểu này dám dựng cả bệnh nhân dậy để catwalk lắm.

Khám phá