Thuốc thoa giảm đau: dùng không đúng gây hại

Thuốc thoa giảm đau: dùng không đúng gây hại

Dựa vào tác dụng của thuốc, có hai loại: thuốc dùng trong và thuốc dùng ngoài. Riêng thuốc dùng ngoài có loại thoa hay xịt rất phổ biến. Thuốc thoa (hoặc xịt) cho tác dụng tại chỗ nên ít gây tác dụng phụ hơn thuốc dùng trong (thuốc uống, thuốc tiêm). Chính hiểu lầm về vấn đề này mà một số người dùng thuốc thoa một cách tuỳ tiện đưa đến phản ứng có hại, có trường hợp trẻ con do “nhiễm” thuốc thoa mà bị tai biến.

Khám phá