Đại chiến kinh hoàng giữa trăn gấm và sát thủ đầm lầy Nam Mỹ

Khoa học
Lang thang trong đầm lầy, trăn gấm phát hiện cá sấu caiman đang đi kiếm mồi liền phi tới siết chặt con mồi tới tắc thở rồi nuốt chửng vào trong bụng.